head
Thai Eng
HOME AIRFREIGHT SEA FREIGHT DOOR TO DOOR PROJECT CARGOS CUSTOMS CLEARANCE INLAND TRANSPORTS
     SPG เป็นตัวแทนออกของที่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร ที่มีความเชี่ยวชาญในการผ่านพิธีการศุลกากร ทั้งนำเข้าและส่งออกสินค้า พร้อมให้บริการดังนี้

• พิธีการนำเข้า
• พิธีการส่งออก
• พิธีการสำหรับของที่นำเข้ามา หรือ ส่งออกไป ชั่วคราว
• พิธีการถ่ายลำ
• ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี
• ขอคืนอากรสำหรับสินค้านำเข้าตาม ม.19 ทวิ
• ขอชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออก

     มั่นใจได้ด้วยทีมผู้ชำนาญการที่คอยตรวจสอบทุกขั้นตอน ในการผ่านพิธีการ ให้ถูกต้องตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     รวดเร็วกว่าด้วยระบบการผ่านพิธีการแบบ EDI และ e-customs paperless ที่ทันสมัย ทำให้การนำเข้า สามารถชำระค่าภาษี (ถ้ามี) และตรวจปล่อยสินค้าจากอารักขาของศุลกากรได้รวดเร็วมากขึ้น โดยกรมศุลกากรจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของพิธีการ และเอกสารภายหลังจากที่ได้ตรวจปล่อยสินค้าออกจากอารักขาไปแล้ว

     การส่งออกสะดวกกว่าด้วยระบบ E-container ที่สามารถส่งข้อมูลสินค้า และหมายเลขตู้คอนเทนเนอร์ ผ่านทางเครือข่าย Internet ให้กรมศุลกากรทราบก่อนนำตู้สินค้าผ่านเข้าเขตท่าเรือที่ส่งออก ซึ่งช่วยประหยัดเวลา และลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก
Services
Profile
Agency cooperation
Job opportunity
Links
Sitemap
Contact us
   
Total Visits 0499007
Online 6 Person
  SPG Logistics Co.,Ltd.
  20 Kasemrat Rd., Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand.
  Tel: +66-2249-3682-4, +66-2249-6066  Fax: +66-2249-3690-1 Email:sales@spgint.com
  Copyright © 2006-2007 SPGint.com  Design by : webthaidd.com